Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af retningslinjer vedr. ophængning af valgplakater
 • 3. Godkendelse af idéer og forslag til råstofplan 2020 i Region Midtjylland
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet i midtbyen
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-027 for et boligområde ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Buskelund
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 23-010 for et boligområde ved Agertoften og Grønningen i Kjellerup
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-020 for et boligområde ved Eriksborg i Gødvad
 • 9. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 11-016 for et centerområde ved Borgergade og Nørrevænget i Alderslyst
 • 10. Beslutning om udstykning af Teglgade 32, 8643 Ans
 • 11. Orientering om boligprogram 2019-2031
 • 12. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 30-003 for et åbent-lavt boligområde ved Hedevej i Fårvang
 • 13. Orientering om revideret byggeprojekt for Søhaven
 • 14. Godkendelse af boligprojekt på Solsortevej
 • 15. Orientering om igangsætning af områdestudie i Funder
 • 16. Beslutning om godkendelse af fritagelse for indbetaling til p-fond, Markedsgade 1
 • 17. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 24 Kollektiv trafik 2018
 • 18. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 25 Veje
 • 19. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 28 Entreprenøropgaver 2018
 • 20. Godkendelse af anlægsregnskab for Rejsekortet
 • 21. Godkendelse af sammendrag af 9 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen på bevilling 25 Veje
 • 22. Godkendelse af anlægsregnskab for Drewsensvejs forlængelse til Søndre Ringvej
 • 23. Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelstier 2014
 • 24. Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelstier
 • 25. Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018
 • 26. Godkendelse af anlægsregnskab for vejbelysning, kabellægning og renovering af fortove 2016
 • 27. Godkendelse af anlægsregnskab for vejbelysning, kabellægning og fortove 2017
 • 28. Godkendelse af anlægsregnskab for Undersøgelser vedr. veje mv. i 2018
 • 29. Godkendelse af anlægsregnskab for ny busterminal på Drewsensvej
 • 30. ​Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsbevillingen til faciliteter på trafikterminal Drewsensvej
 • 31. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 24 Kollektiv trafik
 • 32. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 25 Veje
 • 33. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 28 Entreprenøropgaver
 • 34. Orientering om regnskab samt godkendelse af anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
 • 35. Godkendelse af sammendrag af 4 anlægsregnskaber for bevilling 29 Planlægning og Byggemodning
 • 36. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodningen af Skovvænget, Fårvang
 • 37. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodningen af stadion, Ansvej
 • 38. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af Vangvedvænget, Voel
 • 39. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning til undersøgelser og færdiggørelse af byggemodning 2018
 • 40. Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelser i forbindelse med lokalplanforslag
 • 41. Drøftelse af principper for prioritering af tilladelser til råden over vejareal til arrangementer og events
 • 42. Beslutning om steder, hvor der etableres autocamperparkering
 • 43. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 44. Beslutning om optagelse af ny rundkørsel som offentlig vej, Funder Bygade
 • 45. Orientering om klagesager
 • 46. Til orientering
 • 47. Underskriftsside

Samlede oversigter