Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af skitseprojekt, Vestergade, fra Søndre Ringvej til Hostrupsgade
 • 3. Beslutning om tiltag i den kollektive trafik
 • 4. Drøftelse af Midttrafiks forslag til ny strategiplan
 • 5. Beslutning om nedlæggelse og omlægning af privat fællesvej over ejendommen Gl Kongevej 18, Grønbæk
 • 6. Beslutning om omlægning af privat fællesvej over ejendommene Nørhedevej 44 og 46, Silkeborg
 • 7. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning Agertoften, Kjellerup
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til hal 2 i Buskelund med henblik på etablering af parkeringsanlæg og erstatningslegeplads
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for erhvervsbyggemodning ved Kejlstrup Tværvej, Silkeborg nord
 • 11. Godkendelse af bevilling til forberedende arbejder for Eriksborg Etape 1
 • 12. Godkendelse af organisatorisk projektramme for Eriksborg Etape 1
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg 18 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-011 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad
 • 14. Endelig vedtagelse af lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder
 • 15. Endelig vedtagelse af lokalplan 23-011 for et område til daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup
 • 16. Orientering om opdatering af Silkeborg Kommunes Bæredygtighedsværktøj
 • 17. Endelig vedtagelse af lokalplan 11-016 Centerområde ved Nørrevænget og Borgergade, Alderslyst
 • 18. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 41 og lokalplan 24-003 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 19. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af lokalplan 14-001 for et boligområde mellem Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej, Funder
 • 20. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 21. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen
 • 22. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 111.14 til opførelse af 4 etagers bebyggelse på Toldbodgade 33 og 35 i midtbyen
 • 23. Drøftelse af dispensation fra lokalplan 10-006 til ændring af etageantal på Christian 8.s Vej 24 i midtbyen
 • 24. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II
 • 25. Beslutning om udvidelsesmuligheder for virksomheden "WoodCon" A/S i Løve
 • 26. Beslutning om godkendelse af byggeri på Julsøvej 45, Sejs-Svejbæk
 • 27. Til orientering
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter