Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af kommissorium for Kommuneplan 2020 - 2032
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-023 for et boligområde ved Sankelmarksvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad
 • 5. Orientering om status for gågadeprojektet i Silkeborg
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 41-008 Bevarende lokalplan for sommerhusområde Vesterlund, Virklund
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål i Hvinningdal
 • 8. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov
 • 9. Beslutning vedr. dispensation fra lokalplan 14-001 til seks huse på Fårdalssvinget 17, Funder
 • 10. Orientering om afgørelsen af parallelkonkurrencen om masterplanen for Søfronten og Havnen
 • 11. Beslutning om nedrivning af hus på Vestergade 54, 8600 Silkeborg
 • 12. Beslutning om nedrivning af bygning på Linågyden, Linå
 • 13. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 14. Målopfølgning pr. 31.03.2019
 • 15. Budgetopfølgning pr. 31.03.2019
 • 16. Beslutning om igangsættelse af analyse af den kollektive trafik
 • 17. Beslutning om prioritering af projekter i cykelhandlingsplan
 • 18. Orientering om ny kampagnevinkel på spritkampagne
 • 19. Behandling af anmodning fra udvalgsformand Hans Okholm om midlertidig flytning af statuen Drewsen
 • 20. Beslutning om regulering af parkering syd for Jernbanevej
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter