Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal By, Balle
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til delområde II og III i lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet i midtbyen
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
 • 6. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 57 for et centerområde i Kjellerup
 • 7. Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 183.12 - de tidligere Svejbæk Træskofabrikker
 • 8. Beslutning om landzoneafgørelse - Gyllebeholder, Løvevej 37, 8654 Bryrup
 • 9. Godkendelse af byggetilladelse efter helhedsvurdering samt dispensation, Edv.Egebergs Vej 27
 • 10. Godkendelse af byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2019
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling af mindre anlæg indenfor vejområdet i 2019
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til bymiljøer i Silkeborg Kommune 2019
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2019
 • 14. Godkendelse af undersøgelse af cykelforbindelser
 • 15. Beslutning om 2 timers gratis parkering og brug af parkeringskort i p-kælderen under Torvet
 • 16. Beslutning om forsøg med cykelbus i Silkeborg
 • 17. Beslutning om indførelse af pensionistkort
 • 18. Beslutning om tilkøb af optioner for billetkontrol
 • 19. Beslutning om omlægning af privat fællesvej over matr.nr. 212e Silkeborg Markjorder, Herningvej 29A-29D, Silkeborg
 • 20. Beslutning om nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Elkær 12, Fårvang
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Til orientering
 • 24. Underskriftsside

Samlede oversigter