Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af mødeplan 2020 for Plan- og Vejudvalget
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 4. Endelig vedtagelse af lokalplan 30-003 for et boligområde ved Hedevej i Fårvang
 • 5. Beslutning om landzonetilladelse til etablering af forhindringsbane, Iller Byvej 27, 8643 Ans
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Jordkærvej i Buskelund
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
 • 8. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 12-022 til ændring af minimum grundstørrelser og udstykningsprincip
 • 9. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 10-030 og tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2028, etageboligområde ved Rosenørns Allé
 • 10. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel
 • 11. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 23-013 for et boligområde ved Lergravsvej og Granmosevej i Kjellerup
 • 12. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 23-009 for et boligområde ved Vestbakken, Kjellerup
 • 13. Beslutning vedrørende dispensation fra lokalplan 70.05 til udstykning af Sejs Søvej 68 i Sejs-Svejbæk
 • 14. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et boligområde i Silkeborg Midtby
 • 15. Orientering om Kommuneplan 2020-2032
 • 16. Beslutning om igangsætning af udvidelse af Center Nord i Kommuneplan 2020-2032 og lokalplan 11-019 for et centerområde ved Nørrevænget og Borgervænget i Alderslyst
 • 17. Orientering om Udviklingsplan for Søfronten, herunder Silkeruten
 • 18. Beslutning om planlægning for vindmøller ved Tolstrup i Viborg Kommune nord for Demstrup
 • 19. Drøftelse af ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
 • 20. Godkendelse af skitsering og projektering af Havneområdet
 • 21. Godkendelse af Midttrafiks forslag til budget 2020 for Silkeborg Kommune
 • 22. Orientering om regler for skiltning
 • 23. Beslutning om cykelsti langs del af Søndergade i Gjern
 • 24. Beslutning om arealerhvervelse (Lukket punkt)
 • 25. Beslutning om ekspropriation af jord (Lukket punkt)
 • 26. Til orientering
 • 27. Underskriftsside

Samlede oversigter