Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af indkøb af cykelbibliotek til cykelfremme
 • 3. Beslutning om prioritering af projekter i cykelhandlingsplan
 • 4. Godkendelse af høringssvar til Trafikplan 2019-2022
 • 5. Godkendelse af renovering af vej og kloak i Vestergade, fra Søndre Ringvej til Hostrupsgade
 • 6. Beslutning om prioritering af cykelstiprojekt finansieret af Cykelstier med medfinansiering
 • 7. Orientering om igangsætning af analyse af trafik ved Østre Søbad
 • 8. Godkendelse af skitseprojekt Christian 8.s Vej - etape Syd 1 Frederiksberggade til Lyngbygade
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Christian 8.s Vej - Frederiksberggade til Lyngbygade
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelser i forbindelse med byggemodninger
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Planstrategi 2040
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde ved Hjortespringet i Virklund
 • 14. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
 • 15. Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 57 for et centerområde i Kjellerup
 • 16. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder
 • 17. Endelig vedtagelse af lokalplan 14-012 Erhvervsområde ved motorvejsudfletning i Funder
 • 18. Godkendelse af forslag til lokalplan 15-010 boligområde ved Tandskovvej i Sinding
 • 19. Orientering om for-høring om vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 20. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-017 for etageboliger ved Lupinvej
 • 21. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro
 • 22. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro
 • 23. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 24. Godkendelse af igangsætning af tillæg 46 til Kommuneplanen og lokalplan 10-032 for et centerområde i midtbyen - Fredensgård
 • 25. Godkendelse af igangsætning af tillæg 47 til Kommuneplanen og lokalplan 10-031 for etageboliger på Christian 8.s Vej 2D midtbyen
 • 26. Godkendelse af dispensation til etablering af aktivitetsområde i lokalplan 14-001, Funder
 • 27. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 162.01 til ændring af grundstørrelser på Kragelund Tværvej 32 i Kragelund
 • 28. Beslutning om eventuel nedlæggelse af §14 forbud på ejendommen Vejlsøvej 23k, Ferskvandscenteret
 • 29. Beslutning om nedrivning af hus på Vestergade 54, 8600 Silkeborg
 • 30. Beslutning om nedrivning af bygning på Linågyden, Linå
 • 31. Underskriftsside
 • 32. Til orientering

Samlede oversigter