Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Signesminde Kro

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af forslag til årsplan for Socialudvalget i 2020
 • 3. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 31.10.2019
 • 4. Drøftelse af budget (Lukket punkt)
 • 5. Budgetsag (Lukket punkt)
 • 6. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 31.10.2019
 • 7. Orientering om økonomi (Lukket punkt)
 • 8. Orientering om klage vedrørende borgersag (Lukket punkt)
 • 9. Orientering om status for samarbejde om overgangen til voksenområdet
 • 10. Socialudvalgets strategiplan 2020
 • 11. Drøftelse af evaluering af STU-området 2019
 • 12. Drøftelse af tildeling af budget til Udsatterådet
 • 13. Drøftelse og godkendelse af uddeling af §18-midler i 2020
 • 14. Godkendelse af Rammepapir vedr. det tværsektorielle samarbejde om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien
 • 15. Godkendelse af samarbejde om udvikling af Psykiatriens Hus
 • 16. Opfølgning på plangrundlag for etablering af billige boliger på udsatteområdet
 • 17. Drøftelse af dagsorden til møde med KL's Socialudvalg 30. januar 2020
 • 18. Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove
 • 19. Endelig godkendelse af retningslinjer for etablering af beboer- og pårørenderåd
 • 20. Endelig afrapportering vedr. Socialudvalgets studietur til Belgien 9. - 11. september 2019
 • 21. Orientering om frit valg inden for Socialudvalgets område
 • 22. Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 23. Godkendelse af tildeling af Købmand Robert Jones´og hustru Adelaida Jones´mindelegat (Lukket punkt)
 • 24. Godkendelse af forslag til fordeling af Fælleslegat for værdig trængende 2019 (Lukket punkt)
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter