Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 30. juni 2019
 • 3. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 30. juni 2019
 • 4. Orientering om endelig afrapportering af analysen af voksensocialområdet
 • 5. Drøftelse af Handicaprådets hørringssvar vedr. korrigerende handling
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af badeværelser på Botilbuddet Alderslyst
 • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 8. Indledende drøftelse af boligbehovet på socialområdet
 • 9. Drøftelse af fortsat anvendelse af Arendalsvej bodel 1 og 2 som botilbud på voksenhandicap-området
 • 10. Drøftelse af fortsat anvendelse af Botilbuddet Horsensvej som botilbud på psykiatriområdet
 • 11. Godkendelse af Udsattestrategi for Silkeborg Kommune
 • 12. Godkendelse af placering af kompetence vedrørende besøgsrestriktioner hos Sundheds- og Ældreudvalget
 • 13. Orientering og godkendelse af revisionsberetning 2018 for Socialområdet
 • 14. Drøftelse om implementering af Let Dialog i Socialafdelingen
 • 15. Orientering om brugen af handicapkompenserende ordninger
 • 16. Orientering om reglerne for statsrefusion på særligt dyre enkeltsager
 • 17. Drøftelse af opfølgning på studietur for Socialudvalget 6. maj 2019
 • 18. Orientering om studietur for Socialudvalget til Belgien
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter