Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116 - frokost kl. 11.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af bemærkninger til analyse af voksensocialområdet
 • 3. Drøftelse af styrket samarbejde om opgaveløsning på tværs af velfærdsområderne
 • 4. Godkendelse af budget 2020 for bevilling 53 Socialområdet
 • 5. Godkendelse af anlægsbudget 2020
 • 6. Indledende drøftelse af boligbehovet på socialområdet
 • 7. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 8. Drøftelse af opfølgning på studietur for Socialudvalget 6. maj 2019
 • 9. Til orientering
 • 10. Underskriftsside
 • 11. Budget 2019 (Lukket punkt)

Samlede oversigter