Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af mødeplan 2020 for Socialudvalget
 • 3. Budget 2019-2020 (Lukket punkt)
 • 4. Drøftelse af opfølgning på budgetseminar
 • 5. Godkendelse af forsat anvendelse af Arendalsvej bodel 1 og 2
 • 6. Drøftelse af principper for etablering af borger- og pårørenderåd
 • 7. Drøftelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboligloven
 • 8. Orientering om fælles initiativer mellem Beskæftigelsesafdelingen og Socialafdelingen
 • 9. Orientering om status for Udsatterådet
 • 10. Orientering om national kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019
 • 11. Drøftelse ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
 • 12. Drøftelse af opfølgning på Socialudvalgets studietur til Belgien 8. - 12. september 2019
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter