Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 5

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Socialudvalgets forberedelse af budgetseminar 2020
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter