Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads - lokale 2

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af udvalgsaftale for Socialudvalget for budget 2020
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter