Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Vestergade 9, Frokost 12.00 - 12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Vestergade 9
 • 3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Socialudvalget
 • 4. Opfølgning på budgetseminar 2019
 • 5. Drøftelser om imødegåelse af aktuelt anlægsbehov
 • 6. Orientering om boligbehovet på socialområdet
 • 7. Drøftelse af fortsat anvendelse af Arendalsvej bodel 1 og 2
 • 8. Drøftelse af fortsat anvendelse af Botilbuddet Horsensvej som §107-botilbud på psykiatriområdet
 • 9. Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen 2019
 • 10. Indstillinger til Frivilligprisen 2019 (Lukket punkt)
 • 11. Orientering om status for Udsatterådet
 • 12. Drøftelse om møde med Borgerrådet hvert andet år
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter