Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2019
 • 3. Drøftelse af analyse af voksensocialområdet 2019
 • 4. Drøftelse af program for temamøde om voksensocialområdet 19. juni 2019
 • 5. Drøftelse af budgetforslag 2020 for bevilling 53 Socialområdet
 • 6. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
 • 7. Drøftelse af budget 2019 (Lukket punkt)
 • 8. Godkendelse af høring af udkast til Udsatte-strategi
 • 9. Indledende drøftelse af boligbehovet på socialområdet
 • 10. Drøftelse af opfølgning på studietur for Socialudvalget 6. maj 2019
 • 11. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 12. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter