Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på arbejdet med reduktionsforslag i Socialafdelingen
 • 3. Orientering om analyse på voksensocialområdet. Leverance 1: Desk-studie
 • 4. Fastlæggelse af Socialudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 5. Drøftelse af Socialafdelingens Mad- og måltidspolitik
 • 6. Orientering om retningslinjer for personalebespisning i Socialafdelingen
 • 7. Godkendelse af høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023
 • 8. Drøftelse og godkendelse af anvendelse af den særlige indsatspulje 2019 til frivilligt socialt arbejde
 • 9. Orientering om status for implementering af velfærdsteknologi i Socialafdelingen
 • 10. Orientering om status på Åben ungerådgivning
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter