Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 54 Handicap - voksne
 • 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel
 • 4. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 54 Handicap - voksne
 • 5. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 31. januar 2019
 • 6. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel og bevilling 54 Handicap - voksne for 2018
 • 7. Drøftelse af brandsikkerheden på Silkeborg Kommunes plejecentre, institutioner m.fl
 • 8. Orientering om driftstilsyn i 2018 på socialområdet
 • 9. Orientering om udvidelse af boliger på Botilbuddet Alderslyst
 • 10. Orientering om model for værtskab og køkkendrift i kommende Nordre Fælleshus
 • 11. Orientering om Skør med Rock
 • 12. Godkendelse af videre arbejde med nedlægning eller sammenlægning af legater
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter