Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Socialudvalget
 • 3. Orientering om tilgang (Lukket punkt)
 • 4. Drøftelse af Socialudvalgets budgetudfordringer
 • 5. Drøftelse af 1. udkast til flerårigt plangrundlag for opførelse af billige boliger til udsatte borgere
 • 6. Drøftelse af opfølgning på budgetseminar
 • 7. Godkendelse af dispositionsforslag og tidsplan for etablering af Forsorgstilbud på Tulipanvej 100
 • 8. Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove
 • 9. Endelig godkendelse af retningslinjer for etablering af beboer- og pårørenderåd
 • 10. Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 11. Endelig afrapportering vedr. Socialudvalgets studietur til Belgien 9. - 11. september 2019
 • 12. Orientering om frit valg inden for Socialudvalgets område
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter