Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
H. C. Brannersvej 1P, 8600 Silkeborg. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 31. marts 2019
 • 3. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. marts 2019
 • 4. Drøftelse af udkast til udvalgsaftale for Socialudvalget 2020
 • 5. Orientering om status på "Det gode liv" - strategi for udvikling og specialisering
 • 6. Orientering vedrørende frikommuneforsøg om anvendelse af almene ældreboliger som udslusningsboliger
 • 7. Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023
 • 8. Godkendelse af videreudviklet model for Kultur på recept samt godkendelse af finansiering fra budget 2020
 • 9. Orientering om magtanvendelser i 2018 på socialområdet
 • 10. Orientering om program for Socialudvalgets studietur 8. - 12. september 2019
 • 11. Godkendelse af tidsplan for tildeling af Frivilligmidler
 • 12. Orientering om afrapportering af anvendte Frivilligmidler i 2018
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter