Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2019 for Socialudvalget
  • 3. Orientering om analyse på voksensocialområdet
  • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. diverse aktivitetsændringer af bygninger inden for psykiatriområdet
  • 5. Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
  • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
  • 7. Drøftelse af udflugtsdag til Aarhus
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter