Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Start med frokostmøde på Kirkens Korshærs Varmestue kl. 11.50

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Besøg og dialogmøde hos Kirkens Korshærs Varmestue
 • 3. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 28. februar 2019
 • 4. Drøftelse af udvalgsaftale for Socialudvalget for budget 2020
 • 5. Godkendelse af etablering af nyt botilbud til voksne med udviklingshæmning i bygninger på Arendalsvej bodel 4
 • 6. Drøftelse af udkast til Udsatte-strategi
 • 7. Godkendelse af Kvalitetsstandard for behandling for Rusmiddelmisbrug
 • 8. Orientering om praksisundersøgelse om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
 • 9. Orientering om utilsigtede hændelser i Silkeborg Kommune i 2018
 • 10. Orientering om Socialafdelingens klagestatistik 2018
 • 11. Godkendelse af fordelingen af den særlige indsatspulje 2019
 • 12. Drøftelse og beslutning vedr. 2 ansøgninger til Frivilligmidler
 • 13. Orientering om model for værtskab og køkkendrift i kommende Nordre Fælleshus
 • 14. Orientering om sundhedsfaglig tilsyn på botilbud i 2019 udført af Styrelsen for Patientsikkerhed
 • 15. Orientering om status fra den midjyske alliance om den nære psykiatri
 • 16. Orientering om henvendelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vedrørende bekæmpelse af Legionella
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter