Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Temamøde - Det Nære Sundhedsvæsen
 • 3. Konstituering af formand i sommeren 2019
 • 4. Drøftelse af temaer til ny sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 5. Godkendelse af status og handleplan for Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken 2018-19
 • 6. Godkendelse af budgetforslag 2020-2023 for bevilling 73 Sundhed og ældre, bevilling 76 Kommunal medfinansiering og bevilling 78 Frit valg
 • 7. Budget 2020-2023 (Lukket punkt)
 • 8. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
 • 9. Drøftelse af modeller for øget ansættelse af voksenelever på social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • 10. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
 • 11. Godkendelse af at igangsætte en dialog vedrørende nyt nærmiljøprojekt
 • 12. Godkendelse af igangsætning af udbud af hjemmeplejeydelser under frit valg (Lukket punkt)
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Evaluering af Sundheds- og Ældreudvalgets studietur
 • 16. Orientering om principafgørelse vedrørende Servicelovens §§ 83 og 85
 • 17. Orientering om Projekt Nærmiljø Århusbakken
 • 18. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende
 • 19. Orientering vedrørende frikommuneforsøg om anvendelse af almene ældreboliger som udslusningsboliger
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter