Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med jurateamet om to sager
 • 3. Godkendelse af det værdibaserede byggeprogram til ombygningen af Fårvang Ældrecenter
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til 12 plejeboliger og servicearealer på Fårvang Ældrecenter samt skema A, støttet byggeri
 • 5. Stop for visitationen til Ældreboligerne på Egelyvej og Birkelyvej i Bryrup
 • 6. Orientering om opfølgning på målene for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 30.06.2019
 • 7. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 30.06.2019
 • 8. Drøftelsessag (Lukket punkt)
 • 9. Drøftelse af forberedelse til byrådets budgetseminar
 • 10. Godkendelse af samarbejdsaftale og forsøgsordning i forhold til kommunale akutfunktioner
 • 11. Godkendelse af ændret serviceniveau vedrørende sygeplejeklinikker
 • 12. Godkendelse af udmøntning af reducering af Klippekortsordningen
 • 13. Godkendelse af tilpasset kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter ændret lovgivning
 • 14. Godkendelse af hensigtserklæring om øget fokus på rygestopindsats i almen praksis
 • 15. Godkendelse af placering af kompetence vedrørende besøgsrestriktioner hos Sundheds- og Ældreudvalget
 • 16. Drøftelse af modeller for øget ansættelse af voksenelever på social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • 17. Evaluering af Sundheds- og Ældreudvalgets studietur
 • 18. Orientering om status på ansættelse af 12-14 ekstra social- og sundhedshjælperelever
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter