Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget
  • 3. Dialogmøde mellem OmrådeMED Sundhed og Omsorg og Sundheds- og Ældreudvalget
  • 4. Drøftelse af budgetforslag 2020-2023 for bevilling 73 - Sundhed og Ældre
  • 5. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.03.2019
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter