Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboligloven
  • 3. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.08.2019
  • 4. Endelig godkendelse af serviceniveau for rengøring
  • 5. Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for madservice
  • 6. Godkendelse af kommissorium for analyse af sundheds- og ældreområdet
  • 7. Godkendelse af mødeplan 2020 for Sundheds- og Ældreudvalget
  • 8. Plejeboliger - generelt (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter