Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af borgerinddragende koncept 'snak med en politiker'
 • 3. Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget for 2020
 • 4. Fortsat drøftelse af øget tilgang til forebyggende hjemmebesøg
 • 5. Drøftelse af økonomi på sundheds- og ældreområdet
 • 6. Godkendelse af, at det lovpligtige kommunale tilsyn hjemtages og varetages af Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 7. Godkendelse af etablering af kommunal sygeplejeklinik i nybygget privat sundhedshus for en toårig projektperiode
 • 8. Godkendelse af projekteringsbevilling til ombygning af Fårvang Ældrecenter
 • 9. Plejeboliger (Lukket punkt)
 • 10. Seniorrådets regnskab 2018 og budget 2019
 • 11. Orientering om utilsigtede hændelser i Silkeborg Kommune i 2018
 • 12. Orientering om praksisundersøgelse om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter