Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om opfølgning på målene for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.10.2019
 • 3. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.10.2019
 • 4. Godkendelse af anlægsregnskab (skema C) for 120 almene kommunale plejeboliger med tilhørende servicearealer på Marienlund
 • 5. Godkendelse af tildeling af toltalentreprisekontrakt vedr. om- og nybygningen af Fårvang Ældrecenter (Lukket punkt)
 • 6. Godkendelse af kontraktforlængelse med leverandører af hjemmeplejeydelser under Frit Valg
 • 7. Godkendelse af indsatskatalog forud for høring
 • 8. Godkendelse af fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens § 79 for 2020
 • 9. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af nyt tema til værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed
 • 10. Godkendelse af praksisplan for fysioterapi
 • 11. Drøftelse af muligheden for at lokale borgere kan spise måltider på det lokale plejecenter
 • 12. Drøftelse af plejeboligplanen 2020
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside
 • 15. Drøftelse af korrigerende handlinger (Lukket punkt)

Samlede oversigter