Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af en ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitiks indhold og form
  • 3. Godkendelse af ændret serviceniveau for indsatser efter serviceloven
  • 4. Godkendelse af udmøntning af besparelse på madservice
  • 5. Stop for visitation til Ældreboligerne på Egelyvej og Birkelyvej i Bryrup
  • 6. Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
  • 7. Orientering om evaluering af Solgården
  • 8. Godkendelse af indkøb af medicinpose i Silkeborg Kommune
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter