Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Fastlæggelse af Sundheds- og Ældreudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 3. Drøftelse af Sundheds- og Ældreudvalgets arbejde 2018
 • 4. Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget 2020
 • 5. Endelig godkendelse af Mester i eget liv - Et fælles ansvar og indsatskatalog
 • 6. Godkendelse af høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023
 • 7. Godkendelse af program for kick-off-arrangement i forbindelse med en ny Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
 • 8. Godkendelse af plan for udvikling af udearealer på plejecentre
 • 9. Drøftelse af røgfri arbejdstid i Silkeborg Kommune
 • 10. Drøftelse af puljeopslag til etablering af læge- og sundhedshuse
 • 11. Drøftelse af vision for Ringgårdsparken
 • 12. Sundhedscentre generelt (Lukket punkt)
 • 13. Godkendelse af udbudsproces i forbindelse med ombygningen af Fårvang Ældrecenter (Lukket punkt)
 • 14. Behandling af anmodning fra byrådsmedlemmerne Kuno Danielsen, Lars Faarup, Ivan Greve og Lene Fruelund om rekruttering indenfor social- og sundhedsområdet
 • 15. Orientering om rekrutteringsindsatser i Sundhed og Omsorg
 • 16. Status på udmøntning af politikken om Det Gode Samarbejde
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter