Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Status på udmøntning af politikken om Det Gode Samarbejde
 • 3. Orientering om rekrutteringsindsatser i Sundhed og Omsorg
 • 4. Behandling af anmodning fra byrådsmedlemmerne Kuno Danielsen, Lars Faarup, Ivan Greve og Lene Fruelund om rekruttering indenfor social- og sundhedsområdet
 • 5. Godkendelse af ansættelse af 12-14 ekstra social- og sundhedshjælperelever i 2019
 • 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 72 Sundhedsområdet
 • 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 73 Ældreområdet
 • 8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
 • 9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 78 Frit valg
 • 10. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 72 - Sundhedsområdet og bevilling 73 - Ældreområdet for 2018
 • 11. Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget 2020
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab - velfærdsteknologi 2015
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i plejecentrene
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til udvikling af udearealer på plejecentrene
 • 15. Drøftelse af øget tilgang til forebyggende hjemmebesøg
 • 16. Orientering om henvendelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vedrørende bekæmpelse af Legionella
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter