Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 30.9.2019
 • 3. Godkendelse af kvalitetsstandard på rengøring efter Handicaprådets kommentarer
 • 4. Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice med høringssvar fra Handicaprådet
 • 5. Godkendelse af udkast til nyt tema til værdighedspolitikken
 • 6. Godkendelse af høringsversion af ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
 • 7. Godkendelse af modtager af Sundhedsprisen 2019
 • 8. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om drøftelse af muligheder for, at lokale borgere kan spise deres måltider på det lokale plejecenter
 • 9. Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskaber for aktivitetscenter Sorringhus og Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter på Remstruplund
 • 11. Godkendelse af anlægsregnskab for en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i plejecentrene
 • 12. Orientering om valg af konsulenthus for Analyse af sundhed- og omsorgsområdet
 • 13. Orientering om status på udbudsprocessen vedr. ombygningen af Fårvang Ældrecenter (Lukket punkt)
 • 14. Orientering om sundhedsfaglige tilsyn i Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 15. Orientering om tilbagemelding fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg om kommunebesøg
 • 16. Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter