Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af, at det lovpligtige kommunale tilsyn hjemtages og varetages af Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 3. Orientering om opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 73 - Sundhed og Ældre pr. 31.3.2019
 • 4. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.03.2019
 • 5. Drøftelse af forslag til program for inspirationsmødet om Det Gode Samarbejde
 • 6. Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023
 • 7. Godkendelse af videreudviklet model for Kultur på recept samt godkendelse af finansiering fra budget 2020
 • 8. Drøftelse af modeller for at øge rekrutteringen på sosu-området
 • 9. Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget 2020
 • 10. Orientering om brugen af magtanvendelse ældreområdet 2018
 • 11. Orientering om status på kontrolrapporter vedrørende levnedsmiddelhygiejne i plejecenterkøkkener
 • 12. Orientering om I Sikre Hænder
 • 13. Orientering om status på ordning med læger fasttilknyttet plejecentre
 • 14. Orientering om og ønsker og forslag til program for et evt. besøg af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter