Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D 116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af risikoanalyse for budget 2019
 • 3. Drøftelse af vision og økonomi for byggeriet af Ringgårdsparken
 • 4. Temadrøftelse om lokalsamfundsindsatser
 • 5. Drøftelse af partnerskabet Røgfri Fremtid
 • 6. Drøftelse af Sundheds- og Ældreudvalgets arbejde 2018
 • 7. Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget 2020
 • 8. Orientering om søndagsåbent i Rosengårdcentret 2018
 • 9. Orientering om det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre 2018
 • 10. Orientering om resultater af 2. års evaluering af projekt Fleksible Indlæggelser
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter