Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C121 på Rådhuset

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om program d. 21.10.2019
  • 3. Drøftelse af ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter