Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Lokale 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialogmøde med borgerrådet
  • 3. Nedlæggelse og ommærkning af boliger i Silkeborg Kommune (Lukket punkt)
  • 4. Høring af Handicaprådet vedr. status for samarbejde om overgangen til voksenområdet
  • 5. Høring af Handicaprådet vedr. udbudsmaterialet på udbud af plejesenge
  • 6. Orientering om Silkeborg Kommunes brug af eksterne konsulenter
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter