Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skype-møde

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af økonomiske konsekvenser relateret til COVID-19 for kultur-, fritids- og idrætslivet
  • 3. Gensidig information - orientering
  • 4. Underskriftside Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 26. maj 2020

Samlede oversigter