Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om projekt Vores Natur
 • 3. Orientering om status på områdestudie for placering af Sølysthallen
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbaner i Sejs-Svejbæk
 • 5. Godkendelse af salg af navneret til kommende hal i Hvinningdal samt tilskud til foreningen HA85
 • 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 på bevilling 34 Kultur og Fritid
 • 7. Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 34 Kultur og Fritid for 2019
 • 8. Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for 2019
 • 9. Udpegning af repræsentant til Helene og Hartvig Knudsen Fond
 • 10. Drøftelse af støtte til mindre, lokale fagmuseer
 • 11. Deltagelse i pilotprojektet Fælles om ungelivet (Nærmiljøprojekt for børn og unge)
 • 12. Drøftelse og høring af reduktionsforslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område (Lukket punkt)
 • 13. Gensidig information - orientering
 • 14. Underskriftside Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 2. marts 2020

Samlede oversigter