Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Skype-møde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning 31.3.2020
 • 3. Målopfølgning 31.03.2020
 • 4. Forhøjelse af anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden
 • 5. Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af anlægsbevilling til hal 2 i Hvinningdal
 • 6. Ansøgning fra Lokalrådet i Hvinningdal samt Idrætsforeningen HA85 om tillægsbevilling til byggeri af hal og fællesskabshus i Hvinningdal
 • 7. Godkendelse af ny tidsplan og benyttelsesaftaler for selvejende haller
 • 8. Godkendelse af livredderfunktion på Østre søbad i højsæsonen 2020
 • 9. Indledende drøftelse af udvalgsaftale for beviling 34 Kultur og Fritid
 • 10. Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
 • 11. Godkendelse af ruteforløb for SilkeRuten samt finansiering af etablering og udvikling af visuel identitet
 • 12. Godkendelse af kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune - "TÆNK KUNSTEN IND"
 • 13. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Corona Kompagniet
 • 14. Beslutning om implementering af Fritidspas i Silkeborg Kommune
 • 15. Drøftelse af økonomiske konsekvenser for kultur- fritids- og idrætslivet vedr. COVID-19
 • 16. Beslutning om igangsættelse af forundersøgelse (Lukket punkt)
 • 17. Gensidig information - orientering
 • 18. Underskriftsside Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 4. maj 2020

Samlede oversigter