Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af helhedsplan for Søholt
 • 3. Godkendelse af ny version af dispositionsforlag for trailcenter
 • 4. Forsamlingshuse søger tilskud til vedligeholdelse 2020
 • 5. Budgetforslag 2020 fra fonden Musik- og Teaterhuset
 • 6. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Faktor 13
 • 7. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Jugo 1970
 • 8. Ansøgning - De frie kulturelle midler - SilkeORD
 • 9. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg Teaterkreds
 • 10. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg Motetkor
 • 11. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Alsang
 • 12. Silkeborg Kommunes kulturpriser for 2019
 • 13. Orientering om status for overførsel af opgaver vedr. Fælles Ejendomsdrift til Kultur- og Borgerserviceafdelingen
 • 14. Drøftelse af input fra dialogmøder med selvejende haller
 • 15. Gensidig information - orientering
 • 16. Underskriftside Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 6. januar 2020
 • 18. Godkendelse af repræsentanter til Kulturskolerådet ved Den Kreative Skole

Samlede oversigter