Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, Lokale C127A

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Stillingtagen til ansøgning fra Ans-Grønbæk Lokalråd om tilskud til projekt "Rundt om Silkeborg"
  • 3. Orientering om Demokratikommissionens betænkning om spørgsmålet "Er demokratiet i krise?"
  • 4. Drøftelse af revitalisering af Kodeks for godt nærdemokrati
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter