Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Præsentation Nærdemokratiudvalgets medlemmer
  • 3. Drøftelse af Nærdemokratiudvalgets årsplan 2020
  • 4. Indledende drøftelse af Nærdemokratiudvalgets særlige fokusområder i 2020
  • 5. Drøftelse af budget 2020, herunder godkendelse af tilskud til lokalrådene
  • 6. Godkendelse af reviderede retningslinjer for pulje til aktivitetsbestemt tilskud
  • 7. Stillingtagen til ansøgning fra Landsbyklyngen - Landsbyerne Silkeborg Nord om tilskud til kursusholdere/instruktører til aktivitetsdage
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter