Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
C120

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med kommende svømmecenter og EliteSilkeborg
 • 3. Drøftelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2019
 • 4. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 30.06.2020
 • 5. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 30.06.2020
 • 6. Godkendelse af tillægsbevilling til opførelse af kold lagerhal ved brandstationen i Silkeborg
 • 7. Godkendelse af mødeplan 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 8. Godkendelse af mødeplan 2021 for Silkeborg Byråd
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til daginstitutionsbyggerierne i Kjellerup/Levring
 • 10. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til det nye børnehus i Sejs-Svejbæk
 • 11. Drøftelse af og orientering om budgetudfordringer (Lukket punkt)
 • 12. Behandling af reduktionskataloget forinden offentlig høring (Lukket punkt)
 • 13. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 14. Orientering om advisering om kapitaludvidelse (Lukket punkt)
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside
 • 17. Drøftelse af og orientering om korrigerende handlinger 2020

Samlede oversigter