Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Vejlsøhus Hotel- og Konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg – se infotavlen ved receptionen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af status for budgetlægningen
 • 3. Drøftelse af input til anlægsbudget 2021-2029
 • 4. Orientering om udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 5. Orientering om ændret pris- og lønskøn for budget 2020
 • 6. Godkendelse af budget til Søfronten, Eriksborg, spildevand og fremrykkede vedligeholdelsesopgaver samt forhøjelse af budget til salgsindtægter
 • 7. Godkendelse af fremrykning af byggemodningsprojekter til 2020
 • 8. Godkendelse af omlægning af lån i Them Hallerne
 • 9. Orientering om status for Silkeborg Kommunes indsats på veteranområdet
 • 10. Orientering om status på kvoter til almene boliger 2014-2019 og 2020-2021
 • 11. Godkendelse af principper for tildeling af kvoter til almene boliger 2022-2023
 • 12. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Frederiksberggade/Bryndumsvej, Silkeborg
 • 13. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Århusvej 16-44 i Silkeborg
 • 14. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 almene familieboliger på Søndergade, Kjellerup
 • 15. Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 10 Færgegården, Silkeborg
 • 16. Godkendelse af ændret kommunegaranti ifm. opførsel af 20 private ustøttede andelsboliger i Gjern
 • 17. Orientering vedrørende ny områdeafgræsning af Arendalsvej, Silkeborg
 • 18. Beslutning om ændring af lokalplan på Tusindfryd, Gødvad Enge
 • 19. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Gjern Almennyttige Udviklingsselskab
 • 20. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Tennisklub
 • 21. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Midtjysk Trailsport
 • 22. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Billardklub
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til at fjerne sand på delstrækning af Gudenåens forløb i Tange Sø
 • 24. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-017 for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej på Århusbakken i Silkeborg
 • 25. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-035 og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Dalgasgade
 • 26. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 27. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring
 • 28. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 for et område til en bolig på Lysbrohøjen 28C i Lysbro
 • 29. Godkendelse af Tillæg 45 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering af nyt boligområde ved Herningvej, Silkeborg
 • 30. Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune
 • 31. Godkendelse af forslag til strukturplan for Eriksborg etape 1
 • 32. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032
 • 33. Godkendelse af helhedsplanen for Søholt
 • 34. Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for selvejende haller
 • 35. Godkendelse af anlægstilskud til legepladsprojekt ved Th. Langs skole og Theodoras Have
 • 36. Godkendelse af opfølgning på investeringer i beskæftigelsesindsatsen
 • 37. Godkendelse af justeret investering på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne
 • 38. Godkendelse af Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
 • 39. Godkendelse af budget 2021 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
 • 40. Drøftelse af budgetudfordringer (Lukket punkt)
 • 41. Orientering om afrapportering fra Silkeborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver (Lukket punkt)
 • 42. Personalesag (Lukket punkt)
 • 43. Orientering om events (Lukket punkt)
 • 44. Beslutning om placering (Lukket punkt)
 • 45. Godkendelse af udbud af parcelhusgrunde (Lukket punkt)
 • 46. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af parcelhusgrunde (Lukket punkt)
 • 47. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser (Lukket punkt)
 • 48. Godkendelse af salg af småareal (Lukket punkt)
 • 49. Godkendelse af Midtjysk Boligselskabs køb til opførsel af almene boliger (Lukket punkt)
 • 50. Beslutning om nedlæggelse og salg af vejareal (Lukket punkt)
 • 51. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 52. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 53. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 54. Beslutning om nedlæggelse og salg af offentligt vejareal (Lukket punkt)
 • 55. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 56. Orientering om retssag (Lukket punkt)
 • 57. Til orientering
 • 58. Underskriftsside

Samlede oversigter

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort