Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C121

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med HandelSilkeborg
 • 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
 • 4. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
 • 5. Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020
 • 6. Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 30. juni 2020
 • 7. Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2019
 • 8. Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2020 for Silkeborg Kommune
 • 9. Godkendelse af anskaffelsessum før byggestart (skema B) for DSI Voel friplejehjem
 • 10. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 10-036 Rammelokalplan for Søfronten i Silkeborg
 • 11. Godkendelse af forslag til lokalplan 13-017 for et boligområde syd for Bakkeborg i Gødvad
 • 12. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-020 for et boligområde, Byhaven i Alderslyst
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-033 for et område til etageboliger i Dalgasgade 24
 • 14. Endelig vedtagelse af tillæg 41 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 24-003 Vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Sjørslev Demstrup
 • 15. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg 41 og lokalplan 24-003 Vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Sjørslev Demstrup samt VVM-tilladelse
 • 16. Godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist
 • 17. Beslutning om gratis torvehandel indtil udgangen af 2020
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af Vand- og klimaplaner 2019 og 2020
 • 19. Godkendelse af kommunal medfinansiering af statslig skovrejsning ved Eriksborg
 • 20. Godkendelse af "TÆNK KUNSTEN IND - Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune"
 • 21. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling samt modtagelse af midler fra SSIF og puljen til lokalt initierede projekter for etablering af ny hal i Sejs-Svejbæk
 • 22. Orientering om casemanager projektet 2019-2020
 • 23. Drøftelse af muligheder for at fremme praktikpladser
 • 24. Godkendelse af indgåelse af ny revisionskontrakt (Lukket punkt)
 • 25. Beslutning om køb af ejendom (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af 2 storparceller (Lukket punkt)
 • 27. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepriser ved salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)
 • 28. Godkendelse af bevilling til udbetaling af ekspropriationserstatning for Nordre Højmarksvej 27 og 29, Silkeborg (Lukket punkt)
 • 29. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af areal (Lukket punkt)
 • 30. Godkendelse af nedslag i købesummen til udbedring af mangler ved salg af areal (Lukket punkt)
 • 31. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 32. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 33. Til orientering
 • 34. Underskriftsside

Samlede oversigter

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort