Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
Mailmøde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2019
 • 3. Godkendelse af 32 anlægsregnskaber
 • 4. Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner herunder godkendelse af delvis finansiering fra kassen.
 • 5. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2019 til 2020
 • 6. Orientering om anvendelse af rådighedsbeløb i budget 2020
 • 7. Stillingtagen til udsættelse af beslutningsproces for reduktionskatalog
 • 8. Godkendelse af anskaffelsessummen efter licitation (skema B)
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling for adgangsvej til Vestergades Børnehus
 • 10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 Erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA
 • 11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg 58 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-010 Område til boliger og plejehjem i Voel
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-021 for et boligområde i det centrale Alderslyst
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til ny bro over Gudenåen ved Østre Ringvej
 • 15. Beslutning vedr. evt. køb af kommende rekreativt område i Astrid Lindgrens kvarteret
 • 16. Godkendelse af udkast til 4 vandløbsregulativer
 • 17. Godkendelse af kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
 • 18. Orientering om vinder af projektkonkurrence for ny Dybkærskole samt godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
 • 19. Godkendelse af nedlæggelse og ommærkning af 19 ældreboliger til almene familieboliger på Drewsensvej 28-30, Silkeborg
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af kunstgræsbaner i Sejs-Svejbæk
 • 21. Godkendelse af salg af navneret til kommende hal i Hvinningdal samt tilskud til foreningen HA85
 • 22. Orientering om evaluering af handleplan for restaurationsområdet og det fremtidige restauratørsamarbejde
 • 23. Godkendelse af regnskab 2019 for Midtjysk Brand & Redning
 • 24. Godkendelse af salg af areal (Lukket punkt)
 • 25. Principbeslutning om køb af areal (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af køb af ejendom (Lukket punkt)
 • 27. Godkendelse af køb og anlægsbevilling til areal (Lukket punkt)
 • 28. Godkendelse af salg af ejendom (Lukket punkt)
 • 29. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 30. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 31. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 32. Til orientering
 • 33. Underskriftsside

Samlede oversigter