Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset Sal B

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED
 • 3. Orientering om igangsættelse af områdestudie for Sølysthallen
 • 4. Beslutning om model for afregning af feriepengeforpligtelser
 • 5. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 12 almene familieboliger med tilskud på Hjejlevej, Silkeborg
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til etageboliger i Dalgasgade i Sydbyen
 • 8. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
 • 9. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej, Hvinningdal
 • 10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal
 • 11. Endelig vedtagelse af lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg
 • 12. Orientering om evaluering af planloven
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende stibro
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Lemming Bygade, Holmmøllevej i Lemming
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til anlæg af veje, stier og parkeringsplads, Områdestudie i Hvinningdal
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2020
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til hal ved Sølystskolen
 • 18. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af dagtilbud i Linå
 • 19. Godkendelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
 • 20. Godkendelse af køb (Lukket punkt)
 • 21. Godkendelse af køb af ejendom (Lukket punkt)
 • 22. Godkendelse af køb af areal (Lukket punkt)
 • 23. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 24. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort