Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, Silkeborg, Salen (til venstre for receptionen)

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Valg af næstformand
 • 3. Fire dialogmøder med samarbejdspartnere
 • 4. Godkendelse af årsregnskab 2019 for Ferskvandscentret og AQUA
 • 5. Orientering om status fra erhvervslivet
 • 6. Status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører, 1. maj 2020
 • 7. Godkendelse af Erhvervshandleplan 2020-2
 • 8. Orientering om Kommuneplan 2020-2032
 • 9. Godkendelse af model til budgetregulering efter antal passede børn i henhold til budgetaftalen og drøftelse af budgetudfordring
 • 10. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning
 • 11. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020
 • 12. Orientering om budgetopfølgning pr 31. marts 2020
 • 13. Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 31.marts 2020
 • 14. Beslutning om ændret beslutningsproces for reduktionskatalog
 • 15. Godkendelse af vederlagsfri overdragelse af bygning på Frederiksdalvej 62
 • 16. Forhåndsgodkendelse af helhedsplan for renovering af AAB Silkeborg afd. 11A og B, Silkeborg
 • 17. Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af AAB Silkeborgs afd. 4 Bryndumsvej 26-36, Silkeborg
 • 18. Godkendelse af skærpede udlejningsregler, Lupinvej/Resedavej, Silkeborg
 • 19. Godkendelse af anvendelse af almenboliglovens § 63e
 • 20. Bemyndigelse til Ejendomschefen til at godkende boligorganisationers køb og salg af småarealer
 • 21. Orientering om tilslutning til initiativ for flere miljømærkede produkter
 • 22. Godkendelse af samarbejdsaftale om Regatta 2021
 • 23. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 48 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej
 • 24. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov
 • 25. Endelig vedtagelse af tillæg 50 til kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 Boligområde ved Højgårdsvej i Voel
 • 26. Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej Nørhedevej i Funder og lukning af Funder Kirkevej ved Funder Allé
 • 27. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af Astrid Lindgrens Vej etape 1, del II
 • 28. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af ny stikvej ved Hårup Østervej i Hårup
 • 29. Godkendelse af anlægsbevilling til bymiljøer i Silkeborg Kommune 2020
 • 30. Beslutning om finansiering af ekstra udgifter ved grøn vinter og ved ekstremt vejr via vintertjenesten
 • 31. Godkendelse af tillægsbevilling til forhøjelse af anlægsbevilling til hal 2 i Hvinningdal
 • 32. Ansøgning fra Lokalrådet i Hvinningdal samt Idrætsforeningen HA85 om tillægsbevilling til byggeri af hal og fællesskabshus i Hvinningdal
 • 33. Forhøjelse af anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden
 • 34. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. velfærdsteknologi 2019 på bevilling 53 Socialområdet
 • 35. Godkendelse af fastsættelse af Ferskvandscentrets husleje 2020 samt orientering om indgåede fremlejemål (Lukket punkt)
 • 36. Orientering om budget og forretningsmodel (Lukket punkt)
 • 37. Orientering om boligområde på ghettoliste og henvendelse til boligminister (Lukket punkt)
 • 38. Godkendelse af at AAB Silkeborg køber administrationslokaler, Borgergade 103, Silkeborg (Lukket punkt)
 • 39. Godkendelse af at Silkeborg Boligselskab sælger mindre areal ved Sejs Plejecenter (Lukket punkt)
 • 40. Godkendelse af udbudsvilkår, salgsvilkår og mindstepris ved salg af grunde (Lukket punkt)
 • 41. Beslutning om finansieringsmodel samt godkendelse af anlægstilskud for svømmecenter silkeborg (Lukket punkt)
 • 42. Beslutning om Ambulancebase (Lukket punkt)
 • 43. Godkendelse af forhold i forbindelse med udbud af danskuddannelse (Lukket punkt)
 • 44. Orientering om arealoverførsel (Lukket punkt)
 • 45. Opsigelse af lejemål (Lukket punkt)
 • 46. Beslutning om igangsættelse af forundersøgelse (Lukket punkt)
 • 47. Til orientering
 • 48. Underskriftsside

Samlede oversigter

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort