Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
Skypemøde

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af fremrykning af anlægsprojekter til 2020
 • 3. Beslutning vedr. forudbetaling for leverancer mv og henstand for huslejebetaling i kommunale ejendomme
 • 4. Orientering vedr. eventpuljemidler
 • 5. Orientering om borgmesterens beslutning om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.
 • 6. Orientering om borgmesterens beslutning om genåbning af dagtilbud og grundskoler
 • 7. Beslutning om 2 ekstra kvoter til almene boliger i Sorring
 • 8. Godkendelse af at kommunen tiltræder ansøgning om ændret områdeafgrænsning, Arendalsvej
 • 9. Godkendelse af aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklaration for Spættevej 12, Silkeborg
 • 10. Godkendelse af skelforandring på Lindevænget 1, Silkeborg
 • 11. Orientering om 2 grunde på Tippetbakken 7 og 9, Gjessø
 • 12. Orientering om kapitaludvidelse til Midtjysk Lufthavn
 • 13. Godkendelse af Sølyst Områdestudie og indarbejdelse af 5 mio. kr. i anlægsbudget 2021 til realisering af områdestudiet
 • 14. Godkendelse af bemyndigelse til at underskrive dokumenter
 • 15. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans Sejlklub
 • 16. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Resenbro Tennisklub
 • 17. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Sejs-Svejbæk IF
 • 18. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Voel KFUM
 • 19. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Motion- og Tri-klub
 • 20. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Th. Langs Skole
 • 21. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra aktivitetsforeningen Lindgren
 • 22. Godkendelse af takstnedsættelse på Den Kreative Skole
 • 23. Godkendelse af vedtægter for Museum Jorn, Silkeborg
 • 24. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et boligområde i Silkeborg Midtby
 • 25. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-019 for et område til offentlige formål i Funder
 • 26. Godkendelse af forslag til lokalplan 23-012 for et område til daginstitution ved Sygehusdalen i Kjellerup
 • 27. Godkendelse af tillæg 50 til Spildevandsplan 2011-2021, nedlæggelse af Laven renseanlæg samt etablering af transportledning m.v.
 • 28. Godkendelse af VVM tilladelse for Fredensgård i Silkeborg Midtby
 • 29. Godkendelse af klimastrategi for Silkeborg Kommune
 • 30. Godkendelse af anlægsbevilling til sammenbinding af banestier frem til Trafikterminalen
 • 31. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2020
 • 32. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode 2020
 • 33. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af tiltag fra Naturkvalitetsplanen
 • 34. Godkendelse af anlægsbevilling til genopretning af højmoser i klima- og natursammenhæng
 • 35. Godkendelse af anlægsbevilling til rågebekæmpelse 2020-2022
 • 36. Godkendelse af anlægsbevilling til anlæggelse af primitiv overnatningsplads på Kjellerupbanestien
 • 37. Stillingtagen til kommunegaranti (Lukket punkt)
 • 38. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 39. Til orientering
 • 40. Underskriftsside

Samlede oversigter