Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af Ungestrategiudvalgets forslag til en tværgående Ungestrategi for Silkeborg Kommune
 • 3. Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2020
 • 4. Godkendelse af anlægsbevillinger til anlægsprojekter på bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 5. Orientering om ændret struktur og indstillinger til skatteankenævn og vurderingsankenævn
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål i Funder
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlæg indenfor vejområdet i 2020
 • 11. Udarbejdelse af regulativ for Gudenåen Silkeborg til Tange Sø
 • 12. Bevilling til arbejdet med Gudenåen
 • 13. Forslag til klimastrategi for Silkeborg Kommune
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af helhedsplan for Søholt
 • 15. Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og læsning
 • 16. Godkendelse af samarbejde om udvikling af Psykiatriens Hus
 • 17. Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove
 • 18. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken
 • 19. Godkendelse af en model for IGU-forløb på Silkeborg Kommunes arbejdspladser
 • 20. Godkendelse af Outdoorudvalgets kommissorium samt eksterne medlemmer
 • 21. Politisk drøftelse af beslutningsproces for reduktionskatalog (Lukket punkt)
 • 22. Godkendelse af overordnede principper og rammer (Lukket punkt)
 • 23. Godkendelse af budget 2020 for Ferskvandscentret og AQUA Akvarium og Dyrepark (Lukket punkt)
 • 24. Udbud af ejendom (Lukket punkt)
 • 25. Udbud af ejendom (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af erstatningssum (Lukket punkt)
 • 27. Godkendelse af at Arbejdernes Byggeforening køber Borgergade 87, Silkeborg til opførsel af almene boliger (Lukket punkt)
 • 28. Godkendelse af Boligselskabet Sct Jørgens erhvervelse af 21 andelsboliger (Lukket punkt)
 • 29. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 30. Drøftelse af budget 2020 (Lukket punkt)
 • 31. Til orientering
 • 32. Underskriftsside

Samlede oversigter

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort