Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 19 Havfruen, Silkeborg
 • 3. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 10 almene familieboliger på Kirkevej 5A, Bryrup
 • 4. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 23 familieboliger på Estrupsgade, Silkeborg
 • 5. Godkendelse af vedståelse af kommunegaranti - AAB afd. 1, Frederiksberggade 64-68/Bryndumsvej 2-102, Silkeborg
 • 6. Godkendelse af vedståelse af kommunegaranti - AAB afd. 5, Århusvej 16-44, Silkeborg
 • 7. Orientering om status på helhedsplan i Gødvad
 • 8. Godkendelse af forslag til rygepolitik for Silkeborg Kommune
 • 9. Godkendelse af ændring af vilkår for lån ydet til Jysk Musikteater
 • 10. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Hjejlefonden
 • 11. Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe i forbindelse med udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg
 • 12. Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til Huslejenævnet
 • 13. Godkendelse af ændring af sammensætning og udpegning af medlemmer til Handicaprådet
 • 14. Behandling af anmodning fra Ø, F, B og Lars Hansen om oplysning om partistøtte
 • 15. Godkendelse af forslag til lokalplan 15-005 for et boligområde ved Sejling Ådal
 • 16. Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for sommerhusområdet for Teglgårdsparken
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro
 • 18. Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19
 • 19. Drøftelse af muligheder for at fremme praktikpladser
 • 20. Godkendelse af ny finansieringsmodel for permanentgørelse af fastholdelsesordningen
 • 21. Orientering om puljeprojekter målrettet flygtninge
 • 22. Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgens erhvervelse af eksisterende byggeri Østergade 28S, Kjellerup (Lukket punkt)
 • 23. Godkendelse af ændret lejekontrakt (Lukket punkt)
 • 24. Godkendelse af udbudsvilkår og salgsvilkår ved salg af ejendom (Lukket punkt)
 • 25. Godkendelse af udbud og salg af bygning (Lukket punkt)
 • 26. Beslutning om køb af ejendom (Lukket punkt)
 • 27. Drøftelse af Tandplejens fremtidige organisering (Lukket punkt)
 • 28. Til orientering
 • 29. Underskriftsside

Samlede oversigter