Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om Kommuneplan 2020-2032
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2020
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation i 2020
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning af kommunale ejendomme i 2019
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme i 2020
 • 7. Godkendelse af rykning af ejerpantebrev for lån vedr. Silkeborg Højskole
 • 8. Orientering om afregning af feriepengeforpligtelse som følge af ny ferielov
 • 9. Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen om kommunens brug af konsulenter på det sociale område
 • 10. Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen om kommunens brug af konsulenter på det sociale område (Lukket punkt)
 • 11. Beslutning om evt. anlægstilskud (Lukket punkt)
 • 12. Drøftelse af ansøgning om støtte (Lukket punkt)
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter